• Małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny. Co jednak w sytuacji, gdy tak się nie dzieje? Gdy nie widać możliwości naprawy związku, ostatecznym wyjściem jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Kiedy można orzec rozwód? Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego, małżeństwo można rozwiązać przez rozwód w sytuacji, […]