Obecnie za czyn z art. 178 § 1, to jest jazdę w stanie nietrzeźwości grożą surowe konsekwencje.  Popełnienie tego przestępstwa wiąże się z oprócz wymierzenia kary również z zakazem prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat oraz świadczeniem pieniężnym w kwocie przynajmniej 5000 zł.

Co zrobić gdy utraciłeś prawo jazdy?

Pewnym rozwiązaniem jest tzw. blokada alkoholowa. Po otrzymaniu zgody sądu można odzyskać prawo jazdy już po połowie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Najczęściej chodzi o zakaz 3 letni, konieczny więc będzie więc upływ półtora roku. Czas liczymy od faktycznego zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy zostało odebrane dożywotnio, wymagany jest upływ co najmniej 10 lat.

Jeżeli sąd wyrazi na to zgodę można znów zasiąść za kierownicą, tyle że pojazdy wyposażonego w blokadę alkoholową.

Kiedy sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową?

Aby uzyskać zgodę sądu należy skierować wniosek, który trzeba odpowiednio uzasadnić. Należy wykazać, że warunki, postawa, właściwości sprawcy czynu oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przede wszystkim ważne, aby osoba która utraciła prawo jazdy przestrzegała porządku prawnego, czyli by po wyroku nie popaść w kolejny konflikt z prawem. Sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu kuratorskiego lub poprosić o opinię dzielnicowego.

Po uzyskaniu zgody należy zdać egzamin na prawo jazdy, zainstalować blokadę oraz wykonać badanie w stacji diagnostycznej.

Jak widać odzyskanie prawa jazdy nie jest sprawą łatwą, ale warto starać się powrócić za kółko już po upływie połowy zakazu. Byleby już nigdy nie wsiąść do auta po alkoholu!

adw. Rafał Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
rafal.szelag@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 501 317 490
NIP: 664 213 47 45, REGON: 364976325
Nr rachunku – 98 1050 1432 1000 0092 2885 6895

adw. Marta Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
marta.szelag@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 500 323 739
NIP: 664 213 47 39, REGON: 364973829
Nr rachunku – 34 1050 1432 1000 0092 2885 6689

adw. Hubert Michalski

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
hubert.michalski@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 669 698 479
NIP: 664 205 80 33, REGON: 364973775
Nr rachunku – 17 1050 1432 1000 0092 2892 9163