Zespół

Wybór adwokata nie jest prostą sprawą. Przeczytaj dlaczego warto skorzystać z naszych usług.

Historia kancelarii

Nasza kancelaria adwokacka powstała w lipcu 2016 r. Założyli ją adwokaci Rafał Szeląg, Hubert Michalski i Marta Szeląg. Tworząc naszą kancelarię opieraliśmy się na naszych doświadczeniach zdobytych podczas aplikacji adwokackiej odbywanej w renomowanych kancelariach.

Tworząc naszą kancelarię mieliśmy jeden cel – stworzyć nową jakość na rynku.

Sposoby rozliczenia

W naszej kancelarii stosujemy różne sposoby rozliczenia za powierzone zlecenie. Wszystkie warunki współpracy ustalane są indywidualnie, w sposób dostosowany do rodzaju sprawy i możliwości klienta.

Do najczęściej stosowanych sposobów rozliczenia należą:

 • rozliczenie ryczałtowe, w którym klient opłaca ustaloną stawkę za wszystkie czynności w sprawie,
 • rozliczenie za każdą czynność,
 • success fee, czyli rozliczenie od sukcesu, w którym wysokość wynagrodzenia ustalana jest w formie części uzyskanego świadczenia.

Certyfikaty i szkolenia

Nasi adwokaci wciąż doskonalą swoje umiejętności.

Obszary praktyki

 • sprawy odszkodowawcze
 • zadośćuczynienie
 • podział majątku
 • dział spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • rozwód
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • sprawy narkotykowe
 • alkolok
 • prowadzenie w stanie nietrzeźwości
 • niealimentacja
 • znęcanie się
 • kradzieże
 • rozboje

Nasz zespół

Rafał Szeląg

Rafał Szeląg

Adwokat | Mediator

W czerwcu 2012 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obronił pracę magisterską pt. “Ochrona trwałości stosunku pracy urzędnika służby cywilnej” napisaną pod kierunkiem dr hab. Teresy Liszcz. W latach 2013-2016 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim.

Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami z województwa Świętokrzyskiego.
Jest członkiem międzynarodowego bractwa prawniczego Phi Delta Phi, założonego w 1869 r. na Uniwersytecie Michigan. Biegle włada językiem angielskim. Posiada certyfikat TOLES potwierdzający znajomość angielskiej terminologii prawniczej.

Hubert Michalski

Hubert Michalski

Adwokat

W czerwcu 2012 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obronił pracę magisterską pt. “Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich we współczesnym polskim prawie karnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz. W latach 2013-2016 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim.
Biegle włada językiem niemieckim. Interesuje się architekturą, najnowszą historią Polski oraz historią Ziemi Świętokrzyskiej. Pasjonat podróżowania i odkrywania ciekawych zakątków Polski.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych przed sądami. Jest laureatem Izbowego konkursu krasomówczego zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach.

Marta Szeląg

Marta Szeląg

Adwokat

W czerwcu 2011 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obroniła pracę magisterską pt. “Podział administracyjno-terytorialny i organy administracji terenowej w Księstwie Warszawskim” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Artur Korobowicza. W latach 2012-2015 odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. W 2016 r. zdała egzamin adwokacki.
Biegle włada językiem angielskim. Interesuje się historią, literaturą oraz kinematografią.