Zakres usług

W postępowaniu karnym podejmujemy się zarówno obrony oskarżonych, jak również reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem przez cały czas trwania postępowania – aż do jego prawomocnego zakończenia.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • uczestnictwo w przesłuchaniach przed organami ścigania,
 • sporządzanie pism, wniosków oraz zażaleń na postanowienia wydane w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacja przed sądem,
 • uczestnictwo w posiedzeniach mediacyjnych i negocjowanie warunków ugody,
 • sporządzanie apelacji i kasacji.

Posiadamy bogate doświadczenie z szeroko rozumianego zakresu prawa cywilnego.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • porady i opinie prawne,
 • sporządzanie pism, wniosków i pozwów,
 • sporządzanie apelacji i zażaleń,
 • reprezentacja przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udział w negocjacjach,
 • sporządzanie umów,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych.

Prawo administracyjne

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • sporządzanie odwołań od decyzji,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skargi kasacyjnej,
 • reprezentacja przed organami administracji oraz przed sądem administracyjnym.

Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie niezbędne w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa rodzinnego.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • kompleksową obsługę w sprawie o rozwód,
 • pomoc przy uregulowaniu i egzekwowaniu kontaktów z dzieckiem,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych.

Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynienia od sprawców czynów niedozwolonych.

W ramach swojej praktyki oferujemy:

 • pomoc w likwidacji szkody,
 • pośrednictwo w kontakcie z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • sporządzanie reklamacji od decyzji ubezpieczyciela,
 • negocjowanie warunków ugody,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym.

Adwokat Rafał Szeląg posiada kompetencje i umiejętności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

W ramach swojej praktyki oferuje mediacje w sprawach:

 • okołorozwodowych,
 • kontaktów z dziećmi,
 • alimentów,
 • odszkodowań,
 • podziału majątku,
 • o zapłatę,
 • gospodarczych.

adw. Rafał Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
rafal.szelag@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 501 317 490
NIP: 664 213 47 45, REGON: 364976325
Nr rachunku – 98 1050 1432 1000 0092 2885 6895

adw. Marta Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
marta.szelag@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 500 323 739
NIP: 664 213 47 39, REGON: 364973829
Nr rachunku – 34 1050 1432 1000 0092 2885 6689

adw. Hubert Michalski

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
hubert.michalski@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 669 698 479
NIP: 664 205 80 33, REGON: 364973775
Nr rachunku – 17 1050 1432 1000 0092 2892 9163