• Zastępstwo procesowe

  Udzielone pełnomocnictwo może obejmować prowadzenie całej sprawy przed wszystkimi instancjami, przed jedną instancją albo zastępstwo przy dokonywaniu określonej czynności procesowej.

 • Porady prawne

  Porada prawna obejmuje analizę problemu, proponowane rozwiązania oraz wycenę kosztów sądowego dochodzenia swoich praw.

 • Sporządzanie umów

  Sporządzanie umów gospodarczych, cywilnoprawnych, umów o pracę.

 • Sporządzanie pism

  Sporządzamy pisma procesowe, pisma w postępowaniu nieprocesowym, apelacje, zażalenia, pozwy, wnioski, skargi, itp.

Obszar praktyki

 • Prawo karne

  obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych na każdym etapie postępowania, reprezentacja pokrzywdzonego, reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

 • Prawo administracyjne

  reprezentacja przed organami I i II instancji oraz Sądami Administracyjnymi, odwołania od decyzji, skargi i kasacje

 • Prawo rodzinne

  rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, alimenty

 • Prawo cywilne

  prawo spadkowe, sprawy z zakresu własności nieruchomości, prawo zobowiązań, odszkodowania, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym