O nas

Rafał Szeląg

adwokat

W czerwcu 2012 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obronił pracę magisterską pt. “Ochrona trwałości stosunku pracy urzędnika służby cywilnej” napisaną pod kierunkiem dr hab. Teresy Liszcz. W latach 2013-2016 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim.

Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami z województwa Świętokrzyskiego.
Jest członkiem międzynarodowego bractwa prawniczego Phi Delta Phi, założonego w 1869 r. na Uniwersytecie Michigan. Biegle włada językiem angielskim. Posiada certyfikat TOLES potwierdzający znajomość angielskiej terminologii prawniczej.

Marta Szeląg

adwokat

W czerwcu 2011 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obroniła pracę magisterską pt. “Podział administracyjno-terytorialny i organy administracji terenowej w Księstwie Warszawskim” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Artur Korobowicza. W latach 2012-2015 odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. W 2016 r. zdała egzamin adwokacki.
Biegle włada językiem angielskim. Interesuje się historią, literaturą oraz kinematografią.

Hubert Michalski

adwokat

W czerwcu 2012 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obronił pracę magisterską pt. “Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich we współczesnym polskim prawie karnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz. W latach 2013-2016 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim.
Biegle włada językiem niemieckim. Interesuje się architekturą, najnowszą historią Polski oraz historią Ziemi Świętokrzyskiej. Pasjonat podróżowania i odkrywania ciekawych zakątków Polski.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych przed sądami. Jest laureatem Izbowego konkursu krasomówczego zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach.

adw. Rafał Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
rafal.szelag@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 501 317 490
NIP: 664 213 47 45, REGON: 364976325
Nr rachunku – 98 1050 1432 1000 0092 2885 6895

adw. Marta Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
marta.szelag@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 500 323 739
NIP: 664 213 47 39, REGON: 364973829
Nr rachunku – 34 1050 1432 1000 0092 2885 6689

adw. Hubert Michalski

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
hubert.michalski@kancelaria-ssm.pl
tel. kom. 669 698 479
NIP: 664 205 80 33, REGON: 364973775
Nr rachunku – 17 1050 1432 1000 0092 2892 9163