Czy słyszeli Państwo o sytuacjach gdy kilkuletnie okazuje się, że kilkuletnie dziecko odziedziczyło ogromne długi? Dla wielu osób to niezrozumiałe i bulwersujące. Jak uniknąć takich „niespodzianek”?

Ojciec zostawił długi, odrzucam spadek!

Śmierć rodzica, czy innych bliskich osób to zawsze wielki wstrząs. Niestety nawet w takich chwilach nie można zapominać o kwestiach majątkowych. Często zdarza się, że zmarły przed śmiercią zaciągnął liczne długi, których nie zdążył spłacić.

Niejednokrotnie jedynym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Spadkobierca ma na taką decyzję 6 miesięcy, liczone od dnia gdy dowiedział się o powołaniu do spadku.

Co w przypadku gdy odrzuciłem spadek, a mam małoletnie dzieci?

Co może być dla wielu zaskoczeniem odrzucenie spadku powoduje, iż przechodzi on na dzieci odrzucającego. Brak działania może doprowadzić do tego, że kilkuletnie dziecko odziedziczy ogromne długi.

Przykład
Jan Kowalski zmarł w dniu 1 stycznia 2017 r. Pozostawił po sobie dwóch synów: Andrzeja i Sławomira. Andrzej jako bezdzietny kawaler odrzucił spadek. Tak samo postąpił jego brat Sławomir. Ma on jednak 9 letniego syna. W tym przykładzie jeśli Sławomir nie podejmie żadnych działań, spadek odziedziczy jego małoletni syn.

Decydując się na odrzucenie spadku należy zadbać o to, by spadek odrzucić także w imieniu małoletnich dzieci. Wymaga to jednak kilku kroków. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymaga bowiem uprzedniej zgody na taką czynność udzielonej przez sąd opiekuńczy. Dopiero po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu można udać się do sądu lub do notariusza w celu odrzucenia spadku w imieniu dziecka.

Pamiętaj! Również małoletniego wiąże 6 miesięczny termin na odrzucenia spadku, liczony od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany do dziedziczenia.

W powyższym przykładzie:
Sławomir od chwili gdy sam odrzucił spadek po swoim ojcu, ma 6 miesięcy by złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu swojego dziecka, a potem by udać się ze zgodą sądu do notariusza i spadek odrzucić.

Zdarzyć się może, że po wniesieniu sprawy o wydanie zgody na odrzucenie spadku do sądu opiekuńczego minie sporo czasu, zanim sąd wyda stosowne postanowienie. Na szczęście złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie biegu 6 miesięcznego terminu.

adw. Rafał Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
rafal.szelag@adwokatura.pl
tel. kom. 501 317 490
NIP: 664 213 47 45, REGON: 364976325
Nr rachunku – 98 1050 1432 1000 0092 2885 6895

adw. Marta Szeląg

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
marta@szelag.eu
tel. kom. 500 323 739
NIP: 664 213 47 39, REGON: 364973829
Nr rachunku – 34 1050 1432 1000 0092 2885 6689

adw. Hubert Michalski

Al. Armii Krajowej 25a (I piętro), Starachowice
hubert.michalski@gmail.com
tel. kom. 669 698 479
NIP: 664 205 80 33, REGON: 364973775
Nr rachunku – 17 1050 1432 1000 0092 2892 9163